رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مدودف: خانهٔ تروریست‌های اوکراینی را روی سرشان خراب می‌کنیم

مدودف: خانهٔ تروریست‌های اوکراینی را روی سرشان خراب می‌کنیم نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه: تجربه شخصی و جهانی ما نشان می‌دهد که با تحریم‌های بین‌المللی، ارعاب یا توصیه‌های جهانی نمی‌توان با تروریست‌ها مبارزه کرد. آن‌ها فقط زبان زور را می‌فهمند. بنابراین، منفجرکردن خانه‌های تروریست‌ها و بستگانشان ضروری است.

مدودف: خانهٔ تروریست‌های اوکراینی را روی سرشان خراب می‌کنیم

نایب‌رئیس شورای امنیت روسیه: تجربه شخصی و جهانی ما نشان می‌دهد که با تحریم‌های بین‌المللی، ارعاب یا توصیه‌های جهانی نمی‌توان با تروریست‌ها مبارزه کرد. آن‌ها فقط زبان زور را می‌فهمند. بنابراین، منفجرکردن خانه‌های تروریست‌ها و بستگانشان ضروری است.


جدیدترین خبرها