رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معامله غلات دریای سیاه متوقف شد

معامله غلات دریای سیاه متوقف شد کاخ کرملین اعلام کرد که قرارداد غلات اوکراین ساعاتی قبل از انقضای آن به پایان رسید. اگر شرایط آن برآورده شود، مسکو به توافق بازخواهد گشت. این توافق به اوکراین اجازه می‌داد تا غلات را از طریق دریای سیاه صادر کند.

معامله غلات دریای سیاه متوقف شد

کاخ کرملین اعلام کرد که قرارداد غلات اوکراین ساعاتی قبل از انقضای آن به پایان رسید. اگر شرایط آن برآورده شود، مسکو به توافق بازخواهد گشت.

این توافق به اوکراین اجازه می‌داد تا غلات را از طریق دریای سیاه صادر کند.