رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دادستان‌ها مامور صیانت از حجاب و عفاف شده‌اند

دادستان‌ها مامور صیانت از حجاب و عفاف شده‌اند سخنگوی قوه قضاییه: طبق دستور ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور، دادستان‌های سراسر کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین در حوزه ‌حجاب و عفاف متذکر شوند و در اجرای قانون، تمام افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی از هیچ قانونی […]

دادستان‌ها مامور صیانت از حجاب و عفاف شده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه: طبق دستور ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور، دادستان‌های سراسر کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین در حوزه ‌حجاب و عفاف متذکر شوند و در اجرای قانون، تمام افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند و قانون بدون کم و کاست و ازدیاد باید اجرا شود.