رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تورم آمریکا : ۳ درصد

تورم آمریکا : ۳ درصد تورم کویت و عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی هم به ترتیب ۳.۸ و ۲.۷ درصد اعلام شد. تورم آمریکا ۳ درصد اعلام شد.

تورم آمریکا : ۳ درصد

تورم کویت و عربستان سعودی در ماه گذشته میلادی هم به ترتیب ۳.۸ و ۲.۷ درصد اعلام شد. تورم آمریکا ۳ درصد اعلام شد.