رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز نام‌نویسی دریافت زمین برای خانواده های دارای چهار فرزند

آغاز نام‌نویسی دریافت زمین برای خانواده های دارای چهار فرزند متقاضیان برای نام‌نویسی به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.

آغاز نام‌نویسی دریافت زمین برای خانواده های دارای چهار فرزند

متقاضیان برای نام‌نویسی به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کنند.