رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحیدی: فراجا به تکالیف قانونی عمل می‌کند

وحیدی: فراجا به تکالیف قانونی عمل می‌کند وزیر کشور: آنچه فراجا انجام می‌دهد مورد تأکید و تشکر قاطبه مردم است و فراجا در چارچوب ماموریت‌های قانونی خود عمل می‌کند. مردم خود را متعهد به رعایت حجاب و پوشش مناسب می‌دانند و تنها عده‌ای اندک در این زمینه گاهی دچار کوتاهی می‌شوند که از این افراد […]

وحیدی: فراجا به تکالیف قانونی عمل می‌کند

وزیر کشور:
آنچه فراجا انجام می‌دهد مورد تأکید و تشکر قاطبه مردم است و فراجا در چارچوب ماموریت‌های قانونی خود عمل می‌کند.

مردم خود را متعهد به رعایت حجاب و پوشش مناسب می‌دانند و تنها عده‌ای اندک در این زمینه گاهی دچار کوتاهی می‌شوند که از این افراد می‌خواهیم همچون سایر هموطنان قوانین پوشش را رعایت کنند.


جدیدترین خبرها