رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فهرست قوى‌ترین گذرنامه‌های جهان منتشر شد

فهرست قوى‌ترین گذرنامه‌های جهان منتشر شد ژاپن براى پنج سال پياپى در رده نخست بود اما در تابستان ٢٠٢٣ به رده سوم سقوط كرد. اكنون سنگاپور در رده نخست است. شهروندان سنگاپور از ميان ٢٢٧ كشور جهان مى‌توانند به ١٩٣ كشور بدون ويزا سفر كنند.

فهرست قوى‌ترین گذرنامه‌های جهان منتشر شد

ژاپن براى پنج سال پياپى در رده نخست بود اما در تابستان ٢٠٢٣ به رده سوم سقوط كرد.

اكنون سنگاپور در رده نخست است. شهروندان سنگاپور از ميان ٢٢٧ كشور جهان مى‌توانند به ١٩٣ كشور بدون ويزا سفر كنند.