رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به‌ احکام قضایی بازیگران زن درباره حجاب

واکنش رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به‌ احکام قضایی بازیگران زن درباره حجاب رضا پورحسینی رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در حساب توئیتری خودش نوشت: جناب آقای اژه‌ای گرامی، «نظام ارجاع» به روانشانس و روانپزشک دارای روند علمی و حرفه‌ای است، تنها افراد متخصص می‌توانند افراد را به روانشناس و روانپزشک ارجاع دهند تا بیهوده […]

واکنش رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران به‌ احکام قضایی بازیگران زن درباره حجاب

رضا پورحسینی رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران در حساب توئیتری خودش نوشت: جناب آقای اژه‌ای گرامی، «نظام ارجاع» به روانشانس و روانپزشک دارای روند علمی و حرفه‌ای است، تنها افراد متخصص می‌توانند افراد را به روانشناس و روانپزشک ارجاع دهند تا بیهوده به آن‌ها برچسب نخورد.