رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادرات فولاد ایران ۱۳ درصد کم شد

صادرات فولاد ایران ۱۳ درصد کم شد انجمن تولیدکنندگان فولاد: صادرات محصولات میانی فولاد خرداد در مقایسه با اردیبهشت ۱۳ درصد کاهش داشته است و در ماه سوم سال ۶۰.۵ درصد اسلب کمتری درمقایسه با ماه دوم صادر شده است. در میان انواع محصولات فولادی محصولات تخت خرداد ماه ۳۴ درصد کمتر از اردیبهشت صادر […]

صادرات فولاد ایران ۱۳ درصد کم شد

انجمن تولیدکنندگان فولاد:

صادرات محصولات میانی فولاد خرداد در مقایسه با اردیبهشت ۱۳ درصد کاهش داشته است و در ماه سوم سال ۶۰.۵ درصد اسلب کمتری درمقایسه با ماه دوم صادر شده است.

در میان انواع محصولات فولادی محصولات تخت خرداد ماه ۳۴ درصد کمتر از اردیبهشت صادر شده است، اما در مقابل رشد صادرات محصولات طویل مثبت بوده و فولادسازان خرداد ماه ۱۰ درصد میلگرد بیشتری درمقایسه با اردیبهشت صادر کردند.

صادرات آهن اسفنجی نیز خرداد دو درصد بیشتر از اردیبهشت بود./تسنیم