رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


استانبول جزء ۱۰ شهر پرریسک جهان از نظر زلزله

استانبول جزء ۱۰ شهر پرریسک جهان از نظر زلزله محمت اوزهاسکی وزیر شهرسازی ترکیه: استانبول از نظر زمین لرزه در میان ده شهر پرریسک جهان قرار دارد؛ از این رو همه تلاش دولت ایجاد آمادگی در این شهر قبل از وقوع زمین لرزه است تا غافلگیر نشود. طرح عظیمی برای نوسازی مناطق فرسوده و مقاوم […]

استانبول جزء ۱۰ شهر پرریسک جهان از نظر زلزله

محمت اوزهاسکی وزیر شهرسازی ترکیه:

استانبول از نظر زمین لرزه در میان ده شهر پرریسک جهان قرار دارد؛ از این رو همه تلاش دولت ایجاد آمادگی در این شهر قبل از وقوع زمین لرزه است تا غافلگیر نشود.

طرح عظیمی برای نوسازی مناطق فرسوده و مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زمین لرزه در حال اجراست و سختگیری‌ها در خصوص اجرای مقررات ساختمان بیشتر می‌شود.

در استانبول ۱.۵ میلیون ساختمان پرخطر  وجود دارد.