رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تردز همچنان به سقوط آزاد ادامه می‌دهد!

تردز همچنان به سقوط آزاد ادامه می‌دهد! خبرگزاری وال‌استریت ژورنال در گزارشی به‌نقل از مؤسسه‌ی سنسور تاور می‌نویسد تعداد کاربران فعال روزانه‌ی تردز ۷۰ درصد افت کرده و از ۱۰۰ میلیون به ۱۳ میلیون رسیده است. همچنین به‌گزارش سیمیلاروب، درحالی‌که کاربران به‌طور میانگین ۱۹ دقیقه در تردز سپری می‌کردند، میانگین زمان‌ سپری‌شده‌ی آن‌ها در تردز […]

تردز همچنان به سقوط آزاد ادامه می‌دهد!

خبرگزاری وال‌استریت ژورنال در گزارشی به‌نقل از مؤسسه‌ی سنسور تاور می‌نویسد تعداد کاربران فعال روزانه‌ی تردز ۷۰ درصد افت کرده و از ۱۰۰ میلیون به ۱۳ میلیون رسیده است.

همچنین به‌گزارش سیمیلاروب، درحالی‌که کاربران به‌طور میانگین ۱۹ دقیقه در تردز سپری می‌کردند، میانگین زمان‌ سپری‌شده‌ی آن‌ها در تردز به چهار دقیقه رسیده است.

این درحالی است که توییتر روزانه ۲۰۰ میلیون کاربر فعال دارد و این کاربران به‌طور میانگین روزانه ۳۰ دقیقه در توییتر حضور دارند./زومیت