رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهراب سپهری باز هم رکورددار حراج تهران شد

سهراب سپهری باز هم رکورددار حراج تهران شد این نقاشی با قدمت تقریباً نیم‌قرن، دیشب ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد. سال ۱۳۹۷ همین نقاشی در حراج تهران، یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان چکش خورده بود. صاحب اولیه نقاشی، ابراهیم گلستان بوده است.

سهراب سپهری باز هم رکورددار حراج تهران شد

این نقاشی با قدمت تقریباً نیم‌قرن، دیشب ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

سال ۱۳۹۷ همین نقاشی در حراج تهران، یک‌میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان چکش خورده بود.

صاحب اولیه نقاشی، ابراهیم گلستان بوده است.