رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود شد

بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود شد دادستان کل کشور: بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است. سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضایی مرتبط با قماربازی آنلاین راه اندازه شده است. وضعیت ۵۷۰ […]

بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی مسدود شد

دادستان کل کشور:

بیش از ۳۰ هزار حساب بانکی مرتبط با قمار و شرط بندی کشف و مسدودسازی شده است.

سامانه برخط بین پلیس تخصصی جهت دریافت احکام و دستورات قضایی مرتبط با قماربازی آنلاین راه اندازه شده است.

وضعیت ۵۷۰ فقره پرونده قضایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پیگیری شده است.