رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دارایی بانک‌های ایران ۲.۵ برابر نقدینگی کشور شد

دارایی بانک‌های ایران ۲.۵ برابر نقدینگی کشور شد بر اساس آمار بانک مرکزی، دارایی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار و ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۲.۵ برابر نقدینگی کل کشور است. نقدینگی کشور در پایان سال قبل ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. […]

دارایی بانک‌های ایران ۲.۵ برابر نقدینگی کشور شد

بر اساس آمار بانک مرکزی، دارایی بانک‌های ایران در سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۳۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار و ۳۹۳ هزار میلیارد تومان رسید که حدود ۲.۵ برابر نقدینگی کل کشور است.

نقدینگی کشور در پایان سال قبل ۶۳۳۷ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. دارایی بانک‌های ایران در پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱هزار هزار میلیارد تومان بوده که طی یک سال ۳۹.۵ درصد معادل ۴۳۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از دو سوم نقدینگی رشد داشته است.


جدیدترین خبرها