رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شکایت مدیرعامل پیشین استقلال از قربان‌زاده

شکایت مدیرعامل پیشین استقلال از قربان‌زاده «عیسى محمدیان» وکیل مصطفی آجرلو: متأسفانه قربان‌زاده با بیان خبر کذب صدور وثیقه میلیاردى علیه مصطفی آجورلو و سایر اعضاى هیئت مدیره در روزها و هفته‌هاى گذشته دنبال اثرگذارى منفى بر افکار عمومى و ایجاد این شائبه ناصواب بوده است. تجربه ثابت کرده است چنین اشخاصى با چنین مواضع […]

شکایت مدیرعامل پیشین استقلال از قربان‌زاده

«عیسى محمدیان» وکیل مصطفی آجرلو:

متأسفانه قربان‌زاده با بیان خبر کذب صدور وثیقه میلیاردى علیه مصطفی آجورلو و سایر اعضاى هیئت مدیره در روزها و هفته‌هاى گذشته دنبال اثرگذارى منفى بر افکار عمومى و ایجاد این شائبه ناصواب بوده است.

تجربه ثابت کرده است چنین اشخاصى با چنین مواضع رسانه‌اى ناصواب یا به عدم حقانیت ادعاى خود واقف هستند و یا به ظرفیت‌هاى موجود در دستگاه قضایى براى تحقق عدالت تردید دارند.


جدیدترین خبرها