رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سلامی: اهانت‌کنندگان به قرآن امنیت نخواهند داشت

سلامی: اهانت‌کنندگان به قرآن امنیت نخواهند داشت فرمانده کل سپاه: اهانت‌کنندگان به قرآن کریم امنیت نخواهند داشت و دیر یا زود دست انتقام مجاهدان مومن، اشد مجازات را برای عامل این جنایت مقدر می‌کند.

سلامی: اهانت‌کنندگان به قرآن امنیت نخواهند داشت

فرمانده کل سپاه: اهانت‌کنندگان به قرآن کریم امنیت نخواهند داشت و دیر یا زود دست انتقام مجاهدان مومن، اشد مجازات را برای عامل این جنایت مقدر می‌کند.