رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اندیشکده جیمزتاون: خشم تهران از موضع مسکو درباره جزایر سه گانه و عقب نشینی روسیه

اندیشکده جیمزتاون: خشم تهران از موضع مسکو درباره جزایر سه گانه و عقب نشینی روسیه/ ایران در چه صورتی به فکر متحد جایگزین می‌افتد؟ اندیشکده جیمزتاون: شدت واکنش ایران و آمادگی مسکو برای عقب نشینی نیز نشان می‌دهد که هنگامی که تهران “علاقه خود به توسعه روابط با روسیه را از دست بدهد”، احتمالاً چیزی […]

اندیشکده جیمزتاون: خشم تهران از موضع مسکو درباره جزایر سه گانه و عقب نشینی روسیه/ ایران در چه صورتی به فکر متحد جایگزین می‌افتد؟

اندیشکده جیمزتاون: شدت واکنش ایران و آمادگی مسکو برای عقب نشینی نیز نشان می‌دهد که هنگامی که تهران “علاقه خود به توسعه روابط با روسیه را از دست بدهد”، احتمالاً چیزی در آینده تغییر خواهد کرد، حال یا به دلیل انزوای روزافزون روسیه به خاطر جنگش علیه اوکراین، یا به دلیل خطاکاری های مسکو، همانند آنچه اخیرا انجام داد که باعث می‌شود ایران به دنبال متحدان جایگزین برآید.

در حال حاضر، احتمال اینگونه تحولات کمرنگ به‌نظر می‌رسد اما اگر روسیه در آینده در ارتباط با ایران، بازهم به دیپلماسی بی‌تدبیر روی آورد، آنگاه این احتمال تقریبا قطعی خواهد شد که تهران دریابد که نمی‌تواند به روسها اعتماد کند و بهتر است به دیگر کشورها روی آورد./ جماران


جدیدترین خبرها