رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک کدامند و با چه قیمتی در اختیار یارانه‌بگیران قرار می‌گیرند؟

۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک کدامند و با چه قیمتی در اختیار یارانه‌بگیران قرار می‌گیرند؟ دولت اعلام کرده که در مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک، ۱۱ قلم کالا را به قیمت سال گذشته در اختیار سه دهک اول قرار می‌دهد.

۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک کدامند و با چه قیمتی در اختیار یارانه‌بگیران قرار می‌گیرند؟

دولت اعلام کرده که در مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک، ۱۱ قلم کالا را به قیمت سال گذشته در اختیار سه دهک اول قرار می‌دهد.