رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اطلاعات: قوه قضائیه چندین پرونده امنیت روانی در فضای مجازی را بررسی می‌کند

وزیر اطلاعات: قوه قضائیه چندین پرونده امنیت روانی در فضای مجازی را بررسی می‌کند/ اگر فضای مجازی را رصد نکنیم که نمی‌توانیم وزیر باشیم/ فرزندانم فقط در شبکه های داخلی هستند سید اسماعیل خطیب پس از نشست شورای عالی فضای مجازی گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی بر اساس «مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تنظیم […]

وزیر اطلاعات: قوه قضائیه چندین پرونده امنیت روانی در فضای مجازی را بررسی می‌کند/ اگر فضای مجازی را رصد نکنیم که نمی‌توانیم وزیر باشیم/ فرزندانم فقط در شبکه های داخلی هستند

سید اسماعیل خطیب پس از نشست شورای عالی فضای مجازی گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی بر اساس «مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تنظیم در قوه قضائیه» موارد مربوط به امنیت روانی در فضای مجازی را پیگیری می‌کنند.

خطیب همچنین در پاسخ به اینکه «آیا او فضای مجازی را رصد می‌کند» گفت: اگر رصد نکنیم که نمی‌توانیم وزیر باشیم.

در ادامه وقتی از وزیر اطلاعات پرسیده شد «حاضر است نوه و فرزندش فضای مجازی را در گوشی‌های هوشمند دنبال کنند»، پاسخ داد که «در نشست با بچه‌هایش توافق شده در شبکه‌های مربوط به داخل کشور فعالیت داشته باشند.»/ خبرگزاری صداوسیما