رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد سروش محلاتی: تمام کسانی که دستشان به قدرت می‌رسد فردای قیامت باید پاسخ صف درماندگان و محتاجان را بدهند

محمد سروش محلاتی: تمام کسانی که دستشان به قدرت می‌رسد فردای قیامت باید پاسخ صف درماندگان و محتاجان را بدهند اینکه کسی نیمی از بدنش را خم کرده تا در سطل زباله چیزی برای زندگی پیدا کند ناشی از ظلمی است که در جامعه وجود دارد استاد حوزه علمیه قم گفت: آیا کشور فقیر است؟! […]

محمد سروش محلاتی: تمام کسانی که دستشان به قدرت می‌رسد فردای قیامت باید پاسخ صف درماندگان و محتاجان را بدهند

اینکه کسی نیمی از بدنش را خم کرده تا در سطل زباله چیزی برای زندگی پیدا کند ناشی از ظلمی است که در جامعه وجود دارد

استاد حوزه علمیه قم گفت:
آیا کشور فقیر است؟! آیا منابع کافی برای ارتزاق ملت وجود ندارد؟! آیا مالیات کافی از مردم گرفته نمی‌شود؟! مشکل اینها نیست؛ یک ظلمی دارد در اینجا اتفاق می‌افتد؛ یک ظلم در حق این کودک کار و این زن و مرد و این پیر، که این وضع زندگی او و گذران زندکی از این راه است.

اگر به کسی ظلم شود و امکان دادخواهی وجود نداشته باشد، ظلمی است که امام حسین(ع) به آن حساسیت داشت. همه ظلم‌های عالم به نحوی در کربلا خلاصه و فشرده شده است.

امام حسینی که تمام این صحنه‌ها را در مقابل خودش می‌بیند، می‌گوید باید ظلم به انسان بی پناه را فکری کرد و علاجی برای آن داشت./ جماران