رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غلامحسین کرباسچی: این روزها پرونده دو خانم خبرنگار مظلوم درمرحله تصمیم قضایی شماست.

غلامحسین کرباسچی: آقای قاضی صلواتی! این روزها پرونده دو خانم خبرنگار مظلوم درمرحله تصمیم قضایی شماست. بیش از۳۰۰روز است به ناروا زندان را تحمل کرده اند. وقتی میخواهید حکم دهید، در این روزها که همه از حسین(ع) دم میزنیم آخرین وصیتش را از یادنبرید. الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگاری هستند که نزدیک به […]

غلامحسین کرباسچی: آقای قاضی صلواتی!
این روزها پرونده دو خانم خبرنگار مظلوم درمرحله تصمیم قضایی شماست.

بیش از۳۰۰روز است به ناروا زندان را تحمل کرده اند. وقتی میخواهید حکم دهید، در این روزها که همه از حسین(ع) دم میزنیم آخرین وصیتش را از یادنبرید.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگاری هستند که نزدیک به یکسال است در زندان هستند.


جدیدترین خبرها