رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان اضطرار کرونا در ایران

پایان اضطرار کرونا در ایران وزارت بهداشت: از شرایط اضطرار بیماری کرونا خارج شده‌ایم و دیگر نیازی به استفاده همه افراد از ماسک نیست. افراد مسن، بیمار زمینه‌ای، نقص ایمنی، بیماری‌های کلیوی، قلبی، ریوی و کبدی از ماسک استفاده کنند.

پایان اضطرار کرونا در ایران

وزارت بهداشت:

از شرایط اضطرار بیماری کرونا خارج شده‌ایم و دیگر نیازی به استفاده همه افراد از ماسک نیست.

افراد مسن، بیمار زمینه‌ای، نقص ایمنی، بیماری‌های کلیوی، قلبی، ریوی و کبدی از ماسک استفاده کنند.