رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هیچ حرفی را باور نکنید/ هنگامه قاضیانی به صحبت های اخیر ضرغامی واکنش نشان داد

هیچ حرفی را باور نکنید/ هنگامه قاضیانی به صحبت های اخیر ضرغامی واکنش نشان داد هنگامه قاضیانی به صحبت های اخیر عزت الله ضرغامی واکشن تندی نشان داد  و نوشت: من اصلا توئیتر ندارم. هیچ حرفی  را باور نکنید تا زمانی که خودم بگویم. همین چند روز پیش بود که عزت الله ضرغامی در برنامه […]

هیچ حرفی را باور نکنید/ هنگامه قاضیانی به صحبت های اخیر ضرغامی واکنش نشان داد

هنگامه قاضیانی به صحبت های اخیر عزت الله ضرغامی واکشن تندی نشان داد  و نوشت: من اصلا توئیتر ندارم. هیچ حرفی  را باور نکنید تا زمانی که خودم بگویم.

همین چند روز پیش بود که عزت الله ضرغامی در برنامه مهلا مدعی شد قاضیانی بعد از آزادی اش به او گفته بود که شخصاً به حجاب اعتقاد دارد و صرفاً به دلیل لج بازی اقدام به ضبط ویدئوی کشف حجاب کرده بود. همچنین ضرغامی در این برنامه به توئیت های هنگامه قاضیانی اشاره کرده بود./سینمااعتماد


جدیدترین خبرها