رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شناسایی ۱۳۰۰۰ بیمار هموفیل در کشور

شناسایی ۱۳۰۰۰ بیمار هموفیل در کشور معاون درمان وزارت بهداشت: ۱۳ هزار مبتلا به هموفیلی در کشور شناسایی شده است. بیشترین گروه این بیماران شامل هموفیلی A و B (کمبود فاکتور ۸ و ۹ ) و فون ویلبراند است. درمان هموفیلی‌های مبتلا به هپاتیتC همچنان ادامه دارد. ازدواج‌های فامیلی در بروز هموفیلی تاثیرگذار است.

شناسایی ۱۳۰۰۰ بیمار هموفیل در کشور

معاون درمان وزارت بهداشت:

۱۳ هزار مبتلا به هموفیلی در کشور شناسایی شده است.

بیشترین گروه این بیماران شامل هموفیلی A و B (کمبود فاکتور ۸ و ۹ ) و فون ویلبراند است.

درمان هموفیلی‌های مبتلا به هپاتیتC همچنان ادامه دارد.

ازدواج‌های فامیلی در بروز هموفیلی تاثیرگذار است.


جدیدترین خبرها