رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستیار سیاسی و رسانه ای قالیباف خط و نشان کشید!

دستیار سیاسی و رسانه ای قالیباف خط و نشان کشید! ماجرای طاقچه نشان داد ، نه می توان در قبال هنجارشکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود  اما مطمئن باشید در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب ، حکم جریمه ۲ ماه سود  کاملا بازدارنده است تازه این برای بار اول است […]

دستیار سیاسی و رسانه ای قالیباف خط و نشان کشید!

ماجرای طاقچه نشان داد ، نه می توان در قبال هنجارشکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود  اما مطمئن باشید در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب ، حکم جریمه ۲ ماه سود  کاملا بازدارنده است تازه این برای بار اول است چه برسد به تکرار.