رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جعفر قادری نماینده مجلس: دولت نگفته بود قیمت‌ها را کاهش می‌دهد

جعفر قادری نماینده مجلس: دولت نگفته بود قیمت‌ها را کاهش می‌دهد بلکه گفته بود تورم را مهار می‌کند./ایلنا

جعفر قادری نماینده مجلس: دولت نگفته بود قیمت‌ها را کاهش می‌دهد بلکه گفته بود تورم را مهار می‌کند./ایلنا