رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داوطلبان نمایندگی مجلس در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند

داوطلبان نمایندگی مجلس در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: متقاضیان داوطلبی انتخابات  مجلس باید از دوشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۸ تا ۱۸ عصر به مدت هفت روز در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند.

داوطلبان نمایندگی مجلس در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد:

متقاضیان داوطلبی انتخابات  مجلس باید از دوشنبه ۱۶ تا یکشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت ۸ تا ۱۸ عصر به مدت هفت روز در پنجره واحد وزارت کشور ثبت نام کنند.