رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قطع همکاری انتشارات دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق (ع) با طاقچه

قطع همکاری انتشارات دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق (ع) با طاقچه انتشارات دانشگاه تهران با طاقچه قطع همکاری کرد و اعلام کرده تمامی آثار خود را از این پلتفرم حذف خواهد کرد. همچنین دانشگاه امام صادق در پی انتشار تصویری خلاف عرف، شرع و قوانین رسمی کشور در ارتباط پلتفرم طاقچه تعلیق همکاری را […]

قطع همکاری انتشارات دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق (ع) با طاقچه

انتشارات دانشگاه تهران با طاقچه قطع همکاری کرد و اعلام کرده تمامی آثار خود را از این پلتفرم حذف خواهد کرد.

همچنین دانشگاه امام صادق در پی انتشار تصویری خلاف عرف، شرع و قوانین رسمی کشور در ارتباط پلتفرم طاقچه تعلیق همکاری را با این برنامه اعلام نمود.