رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سید محمد خاتمی: بهره‌گیری از اجبار حکومتی در پوشاندن لباسی تنگ بر پیکر واقعیّت اجتماعی متکثر مناقشه برانگیز است

سید محمد خاتمی: بهره‌گیری از اجبار حکومتی در پوشاندن لباسی تنگ بر پیکر واقعیّت اجتماعی متکثر مناقشه برانگیز است اتکاء به ابزار اجبار قانونی و روش‌هائی که یکدستی را تضمین کند به اعتراض انجامیده ورود به مسأله حجاب اجباری گامی است برای گشودن باب گفت و گو در باب بنیادهای نظم اجتماعی، و مشروعیت سیاسی […]

سید محمد خاتمی: بهره‌گیری از اجبار حکومتی در پوشاندن لباسی تنگ بر پیکر واقعیّت اجتماعی متکثر مناقشه برانگیز است

اتکاء به ابزار اجبار قانونی و روش‌هائی که یکدستی را تضمین کند به اعتراض انجامیده

ورود به مسأله حجاب اجباری گامی است برای گشودن باب گفت و گو در باب بنیادهای نظم اجتماعی، و مشروعیت سیاسی

حجت الاسلام سید محمد خاتمی در مقدمه پژوهشی در مورد حجاب نوشت: با جامعه‌ای متکثر و متنوع و متفاوت با گذشته رو به رو هستیم که باید به درستی آن را بشناسیم و برای چالش‌ها و مسائل و تنگناهای برآمده از این تحول گسترده و غیر قابل انکار واقع‌بینانه و افق گشاینده در جستجوی راه‌کار باشیم.

گونه‌های شکاف‌های نسلی، طبقاتی، مذهبی، قومی، جنسیتی و سلیقه‌ای که در هیچ گفتمان یکدست کننده نمی‌گنجد وجود دارد.

اتکاء به ابزار اجبار قانونی و انواع روش‌هائی که یکدستی را در عرصه عمومی تضمین کند موفقیتی نداشته است./ جماران


جدیدترین خبرها