رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیش از ۱۰۰۰ خودروی وارداتی ترخیص شد

بیش از ۱۰۰۰ خودروی وارداتی ترخیص شد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز با حضور سرزده در گمرک غرب تهران، دستور ترخیص یک هزارو ۱۳۳ خودروی وارداتی در این گمرک را صادر کرد. این خودروها که بیش از  ۱۰ روز از اظهار آن گذشته به علت عدم تطابق تولید در پارکینگ گمرک دپو شده بود […]

بیش از ۱۰۰۰ خودروی وارداتی ترخیص شد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران امروز با حضور سرزده در گمرک غرب تهران، دستور ترخیص یک هزارو ۱۳۳ خودروی وارداتی در این گمرک را صادر کرد.

این خودروها که بیش از  ۱۰ روز از اظهار آن گذشته به علت عدم تطابق تولید در پارکینگ گمرک دپو شده بود که با دستور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و اخذ تعهد قانونی وارد کننده برابر اظهاریه انطباق ترخیص شدند.