رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستور رئیس جمهور برای ایجاد شفافیت در بازار بورس

دستور رئیس جمهور برای ایجاد شفافیت در بازار بورس با دستور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد به ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای تقویت ثبات و رونق بورس اوراق بهادار برای مردم و به‌ویژه سهام‌داران خُرد مکلف شد.

دستور رئیس جمهور برای ایجاد شفافیت در بازار بورس

با دستور رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد به ایجاد شفافیت و اطلاع‌رسانی اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای تقویت ثبات و رونق بورس اوراق بهادار برای مردم و به‌ویژه سهام‌داران خُرد مکلف شد.