رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان همکاری ۱۵ ساله چینی‌ها با ایران در میدان یادآوران

پایان همکاری ۱۵ ساله چینی‌ها با ایران در میدان یادآوران/ ساینوپک به عراق می‌رود.

پایان همکاری ۱۵ ساله چینی‌ها با ایران در میدان یادآوران/ ساینوپک به عراق می‌رود.