رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معافیت پرداخت عوارض آزادراهی با ثبت‌نام در سماح

معافیت پرداخت عوارض آزادراهی با ثبت‌نام در سماح مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین: در سامانه سماح، زائران اربعین می‌توانند با ثبت پلاک خودرو، از پرداخت عوارض آزادراهی تا شهرهای مرزی معاف شوند.

معافیت پرداخت عوارض آزادراهی با ثبت‌نام در سماح

مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین: در سامانه سماح، زائران اربعین می‌توانند با ثبت پلاک خودرو، از پرداخت عوارض آزادراهی تا شهرهای مرزی معاف شوند.