رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


السودانی: یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون یورو از بدهی گازی به ایران را پرداخت کردیم

السودانی: یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون یورو از بدهی گازی به ایران را پرداخت کردیم محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق: کار با طرف آمریکایی برای پرداخت بدهی گاز ایران همچنان ادامه دارد. بدهی عراق به ایران بابت گاز وارداتی به ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون یورو کاهش یافته است. طی عمر هفت ماهه دولت […]

السودانی: یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون یورو از بدهی گازی به ایران را پرداخت کردیم

محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق:
کار با طرف آمریکایی برای پرداخت بدهی گاز ایران همچنان ادامه دارد.

بدهی عراق به ایران بابت گاز وارداتی به ۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون یورو کاهش یافته است.

طی عمر هفت ماهه دولت کنونی عراق، یک میلیارد و ۸۴۲ میلیون یورو از بدهی عراق به ایران بابت گاز وارداتی پرداخت شد.

یک هیئت بانک مرکزی عراق و بانک تجارت عراق، به سلطنت عمان سفر کرده تا درباره چارچوب تحویل بدهی ایران به عمان با هماهنگی آمریکا رایزنی کنند./فارس