رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


از مهر امسال دایر کردن کلاس درس با تعداد بالاتر از ۳۶ دانش‌آموز ممنوع است

از مهر امسال دایر کردن کلاس درس در مدارس عادی دولتی با تعداد بالاتر از ۳۶ دانش‌آموز ممنوع است

از مهر امسال دایر کردن کلاس درس در مدارس عادی دولتی با تعداد بالاتر از ۳۶ دانش‌آموز ممنوع است