رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دعوت رئیسی از بن‌زاید

دعوت رئیسی از بن‌زاید خبرگزاری رسمی امارات گزارش داده دعوت رسمیِ رئيس‌جمهور ایران از «محمد بن‌زاید» رئیس دولت امارات برای سفر به تهران توسط سفیر ایران تقدیم دولت امارات شده.

دعوت رئیسی از بن‌زاید

خبرگزاری رسمی امارات گزارش داده دعوت رسمیِ رئيس‌جمهور ایران از «محمد بن‌زاید» رئیس دولت امارات برای سفر به تهران توسط سفیر ایران تقدیم دولت امارات شده.