رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمد منتظر به استقلال پیوست

محمد منتظر به استقلال پیوست «محمد منتظر» کاپیتان تیم امید عراق پس از جلسه با خطیر و موفقیت در تست‌های پزشکی با امضای قراردادی دو ساله رسما به استقلال پیوست.

محمد منتظر به استقلال پیوست

«محمد منتظر» کاپیتان تیم امید عراق پس از جلسه با خطیر و موفقیت در تست‌های پزشکی با امضای قراردادی دو ساله رسما به استقلال پیوست.