رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار راغفر: اقتصاد ایران دیر یا زود فرو می‌پاشد.

هشدار راغفر: اقتصاد ایران دیر یا زود فرو می‌پاشد. وقتی سرمایه ایرانی در حال فرار است، صحبت از سرمایه گذار خارجی، رویاپردازی است. بخش از مردم حتی از زندگی فقیرانه هم محروم شده اند!

هشدار راغفر: اقتصاد ایران دیر یا زود فرو می‌پاشد.

وقتی سرمایه ایرانی در حال فرار است، صحبت از سرمایه گذار خارجی، رویاپردازی است.

بخش از مردم حتی از زندگی فقیرانه هم محروم شده اند!


جدیدترین خبرها