رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روزانه ۵ هزار گوسفند فقط به عمان قاچاق می‌شود

روزانه ۵ هزار گوسفند فقط به عمان قاچاق می‌شود مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور: دامداران نقدینگی کافی برای پرواربندی نداشته و این مساله هم ممکن است به کاهش تولید گوشت انجامیده باشد. بر اساس آمار به دست آمده از کشور مقصد این دام‌ها روزانه ۴ تا ۵ هزار دام سبک از کشور به مقصد […]

روزانه ۵ هزار گوسفند فقط به عمان قاچاق می‌شود

مجتبی عالی، مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور:

دامداران نقدینگی کافی برای پرواربندی نداشته و این مساله هم ممکن است به کاهش تولید گوشت انجامیده باشد.

بر اساس آمار به دست آمده از کشور مقصد این دام‌ها روزانه ۴ تا ۵ هزار دام سبک از کشور به مقصد بندر خصب عمان قاچاق می‌شود.

در این بخش، دام سنگین از مرز عراق قاچاق می‌شود بنابراین آمار دقیقی در این باره وجود ندارد.