رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طالبان: ایران طی یک ماه بیش از ۴۳ هزار افغان را اخراج کرد

طالبان: ایران طی یک ماه بیش از ۴۳ هزار افغان را اخراج کرد عبدالرحمن رشید، معاون وزارت مهاجرین طالبان: ایران در ماه گذشته بیش از ۴۳ هزار افغان را بدون مدارک قانونی اخراج کرده است. همچنین ۴۶ هزار افغان نیز به خواست خودشان به افغانستان بازگشته‌اند. رسانه‌هاى افغان نوشتند ایران افغان‌ها را بیشتر از طریق […]

طالبان: ایران طی یک ماه بیش از ۴۳ هزار افغان را اخراج کرد

عبدالرحمن رشید، معاون وزارت مهاجرین طالبان:
ایران در ماه گذشته بیش از ۴۳ هزار افغان را بدون مدارک قانونی اخراج کرده است.

همچنین ۴۶ هزار افغان نیز به خواست خودشان به افغانستان بازگشته‌اند.

رسانه‌هاى افغان نوشتند ایران افغان‌ها را بیشتر از طریق گذرگاه‌های مرزی در استان‌های هرات و نیمروز اخراج می‌کند./ رصد