رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علم‌الهدی: منکر فرهنگی بودن مقوله حجاب نیستیم؛ اما در هر فرهنگ‌سازی به یک پدافند فرهنگی نیاز داریم نمی‌شود فقط با افراد حرف بزنیم

علم‌الهدی: منکر فرهنگی بودن مقوله حجاب نیستیم؛ اما در هر فرهنگ‌سازی به یک پدافند فرهنگی نیاز داریم نمی‌شود فقط با افراد حرف بزنیم امام جمعه مشهد: نمی‌شود بگوییم ما باید فقط برویم برای افراد حرف بزنیم، کار فرهنگی کنیم و دلیل بیاوریم تا جذب کنیم، زیرا هر فرهنگ‌سازی نیازمند پدافند فرهنگی است. اینکه ما از […]

علم‌الهدی: منکر فرهنگی بودن مقوله حجاب نیستیم؛ اما در هر فرهنگ‌سازی به یک پدافند فرهنگی نیاز داریم نمی‌شود فقط با افراد حرف بزنیم

امام جمعه مشهد:
نمی‌شود بگوییم ما باید فقط برویم برای افراد حرف بزنیم، کار فرهنگی کنیم و دلیل بیاوریم تا جذب کنیم، زیرا هر فرهنگ‌سازی نیازمند پدافند فرهنگی است. اینکه ما از تابلو‌های کربلا رنگ به خود نگیریم و در برابر جنگی که با ارزش‌های ما در جریان است، فقط تماشاچی باشیم.

نباید در برابر این جریان ساکت نشست درحالی که ادعای عاشورایی بودن و حسینی بودن داریم. مقابله با این حرمت‌شکنان، باید خواسته مردم باشد.