رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رد شایعات افزایش قیمت بنزین

رد شایعات افزایش قیمت بنزین منظور: شوک درمانی نمی‌کنیم به تازگی رئیس مجلس با اشاره به اینکه کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه، سخت و تلخ است، اعلام کرده است: باید این تصمیمات را بگیریم و پای آن بایستیم و بفهمیم که این تصمیمات قابل اجراست. در همین راستا داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور […]

رد شایعات افزایش قیمت بنزین

منظور: شوک درمانی نمی‌کنیم

به تازگی رئیس مجلس با اشاره به اینکه کشور نیازمند تصمیمات شجاعانه، سخت و تلخ است، اعلام کرده است: باید این تصمیمات را بگیریم و پای آن بایستیم و بفهمیم که این تصمیمات قابل اجراست.

در همین راستا داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به این موضع گیری نوشت: یکی از تصمیمات سخت پیش روی تیم اقتصادی دولت، تقویت ثبات و پیش بینی پذیری در اقتصاد و پرهیز از هرگونه شوک درمانی است.