رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نوبخت از سید ابراهیم رئیسی درخواست مناظره با نماینده دولت را در صدا و سیما مطرح کرد

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور درخواست مناظره با نماینده دولت را در صدا و سیما مطرح کرد

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در پیامی به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور درخواست مناظره با نماینده دولت را در صدا و سیما مطرح کرد