رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف: برنامه‌ریزی‌ توطئه‌گران برای جدا کردن مردم از اهل بیت شکست خورد

قالیباف: برنامه‌ریزی‌ توطئه‌گران برای جدا کردن مردم از اهل بیت شکست خورد رئیس مجلس: دشمنان برای جدا کردن مردم از اهل بیت (ع) برنامه‌ریزی کرده بودند اما باز هم شکست خوردند. بار دیگر به جهانیان ثابت شد که ما ملت امام حسین هستیم. شعله عشق دیرینه ایرانیان و اهل بیت هر روز برافروخته‌تر می‌شود.

قالیباف: برنامه‌ریزی‌ توطئه‌گران برای جدا کردن مردم از اهل بیت شکست خورد

رئیس مجلس:
دشمنان برای جدا کردن مردم از اهل بیت (ع) برنامه‌ریزی کرده بودند اما باز هم شکست خوردند.

بار دیگر به جهانیان ثابت شد که ما ملت امام حسین هستیم.

شعله عشق دیرینه ایرانیان و اهل بیت هر روز برافروخته‌تر می‌شود.