رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


‏لایحه حجاب هم مثل طرح صیانت ۸۵ای شد؛ یعنی چه؟

‏لایحه حجاب هم مثل طرح صیانت ۸۵ای شد؛ یعنی چه؟ محمد رهبری، پژوهشگر نوشت: ‏لایحه حجاب ۸۵ای شد و در خارج از صحن ‎مجلس انقلابی بررسی خواهد شد. معنای این اتفاق آن است که بعدا کسی مسئولیت این لایحه را گردن نخواهد گرفت…نه قوه قضاییه، نه دولت، و نه حتی مجلس. قانونی که هیچ یک […]

‏لایحه حجاب هم مثل طرح صیانت ۸۵ای شد؛ یعنی چه؟

محمد رهبری، پژوهشگر نوشت: ‏لایحه حجاب ۸۵ای شد و در خارج از صحن ‎مجلس انقلابی بررسی خواهد شد.

معنای این اتفاق آن است که بعدا کسی مسئولیت این لایحه را گردن نخواهد گرفت…نه قوه قضاییه، نه دولت، و نه حتی مجلس.

قانونی که هیچ یک از نهادهای تصمیم‌گیر، حاضر نیست مسئولیتش را گردن بگیرد پیشاپیش تکلیفش روشن است.