رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد عبدالناصر همتی به سیدابراهیم رئیسی

پیشنهاد عبدالناصر همتی به سیدابراهیم رئیسی: یک لحظه با خدای خودتان خلوت کنید…

پیشنهاد عبدالناصر همتی به سیدابراهیم رئیسی: یک لحظه با خدای خودتان خلوت کنید…