رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان دولت مبنای بازنشستگی خواهد بود

میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان دولت مبنای بازنشستگی خواهد بود عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر مخالفت کرد. از این رو ما پیشنهاد حذف این ماده واحده را در جریان رسیدگی لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح […]

میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان دولت مبنای بازنشستگی خواهد بود

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه: این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر مخالفت کرد.

از این رو ما پیشنهاد حذف این ماده واحده را در جریان رسیدگی لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح کردیم و کمیسیون با این موضوع موافقت کرد. بنابراین از این به بعد قانون قبلی در رابطه با حقوق بازنشستگان کارکنان دولت مبنا قرار خواهد گرفت و میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان مبنای بازنشستگی آن‌ها خواهد بود.


جدیدترین خبرها