رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ثبت روز خبرنگار در تقویم رسمی کشور

ثبت روز خبرنگار در تقویم رسمی کشور به پیشنهاد معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ، ۱۷ مرداد به‌عنوان «روز خبرنگار – سالروز شهادت شهید محمود صارمی» در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود.

ثبت روز خبرنگار در تقویم رسمی کشور

به پیشنهاد معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ، ۱۷ مرداد به‌عنوان «روز خبرنگار – سالروز شهادت شهید محمود صارمی» در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شود.