رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیمه رایگان پنج دهک‌ اول درآمدی

بیمه رایگان پنج دهک‌ اول درآمدی سرپرست روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران: پوشش بیمه رایگان برای مشمولان دهک‌های درآمدی یکم تا پنجم جامعه درنظر گرفته شده است.

بیمه رایگان پنج دهک‌ اول درآمدی

سرپرست روابط عمومی سازمان بیمه سلامت ایران:

پوشش بیمه رایگان برای مشمولان دهک‌های درآمدی یکم تا پنجم جامعه درنظر گرفته شده است.