رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حکم ارزشمند دیوان عدالت اداری : ابطال بخشنامه محرمانه برای استخدام هزاران نیروی خودی در آموزش و پرورش

حکم ارزشمند دیوان عدالت اداری : ابطال بخشنامه محرمانه برای استخدام هزاران نیروی خودی در آموزش و پرورش قرار بود از نهادهای وابسته به بسیج دانش آموزی و سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» ۶۳۲۸ نفر را ۲۰ […]

حکم ارزشمند دیوان عدالت اداری : ابطال بخشنامه محرمانه برای استخدام هزاران نیروی خودی در آموزش و پرورش

قرار بود از نهادهای وابسته به بسیج دانش آموزی و سازمان تبلیغات اسلامی، مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر و طرح مدارس امین با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش» ۶۳۲۸ نفر را ۲۰ روز آموزش دهند و به عنوان معلم استخدام کنند!